узраст: 6. разред основне школе

наставне јединице:

Унутрашњи углови троугла. Збир унутрашњих углова троугла. Врсте троуглова према угловима.

Спољашњи углови троугла. Збир спољашњих углова троугла.

Веза спољашњих и унутрашњих углова.

Математичке лекције, задаци и занимљивости

СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ


Учи се решавањем проблема,

а не читањем уџбеника!Геометрија поседује два велика блага: једно је Питагорина теорема, а друго златни пресек. Прво се може упоредити са чистим златом... (Кеплер)

Сабирање и одузимање разломака и децималних бројева