Курс намењен ученицима  основних школа, како би упознали саобраћајне прописе везане за понашање пешака и бициклиста у саобраћају.

Циљ курса је да ученици знају како да  се безбедније понашају у саобраћају.

Стицање основног техничког васпитања и образовања